na de laatste tijd thumbnail eerste bewoners thumbnail grafheuvels thumbnail Romeinse tijd thumbnail bronstijd thumbnail herelaef thumbnail acte thumbnail eerste kerk thumbnail bouw toren thumbnail vreekwijk thumbnail aanbouw priesterkoor thumbnail everardis van doerne thumbnail gilden thumbnail pastoor jacobs thumbnail pelikaan thumbnail groot kasteel thumbnail kerk met halle thumbnail landzicht thumbnail eerste raadhuis thumbnail ned herv kerk thumbnail turfwinning  thumbnail zusters franciscanessen thumbnail aansluiting op het spoor thumbnail oprichting KHD thumbnail rijke roomse leven thumbnail nieuwe gemeentehuis thumbnail holtens molen thumbnail hub van doorne thumbnail de boerenbond thumbnail weekblad voor Deurne thumbnail stoomzuivelfabriek thumbnail de wieger thumbnail de clarinet thumbnail bevrijding thumbnail sport thumbnail koninginnedag 1986 thumbnail deurne 2020 thumbnail deurne in 2020 thumbnail peelbrand thumbnail tuinpad thumbnail
na de ijstijd  getekend    na de ijstijd geborduurd

Paneel: Na de ijstijd

- Drie draden worden water, moer, moeras
“In den beginne…”
- Daarna riet…vogels en bomen…bos

X Terug naar "De onderrand"

⊲Vorige tafereel ⊳Volgende tafereel
eerste bewoners  getekend    eerste bewoners geborduurd

Paneel: De eerste bewoners

- Stenen werktuigjes/spitsen, Steentijd
- 3 speerpunten Tjongercultuur, ca. 10.000- 9000 v. C.
- Jachttafreel… jagers jagen op herten (voorstelling in de stijl van grottekeningen)

X Terug naar "De onderrand"

⊲Vorige tafereel ⊳Volgende tafereel
grafheuvels  getekend    grafheuvels geborduurd

Paneel: Grafheuvels

- Hoeve, ca. 750 v.C. (reconstructie)
- Grafheuvels, ca. 800 v. C., IJzertijd
- Doorsnede van grafheuvel, ca. 800 v. C., gevonden in de St. Jozefparochie Deurne

X Terug naar "De onderrand"

⊲Vorige tafereel ⊳Volgende tafereel
romeinse tijd  getekend    romeinse tijd geborduurd

Paneel: Romeinse tijd

- Vuist en hakbijlen en een speerpunt, Romeinse tijd, ca. 10 v. C. – ca. 400 n. C.
- Silhouet van het Romeinse leger
- Romeinse helm, 320 n. C. gevonden bij Helenaveen
- Deel van kaart van moerasgebied De Peel, “Locus Paludosus” met X = vindplaats van de helm

X Terug naar "De onderrand"

⊲Vorige tafereel ⊳Volgende tafereel
bronstijd  getekend    bronstijd geborduurd

Paneel: Bronsgieters

- Romeinse riem gesp, ca. 450 n. C., Bronstijd, ca. 600 n. C.
- Aardewerk
- Weefgetouw, vrouw aan het werk
- Urnen

X Terug naar "De onderrand"

⊲Vorige tafereel ⊳Volgende tafereel
herelaef  getekend    herelaef geborduurd

Paneel: Echternach

- Bronzen helm, Frankische tijd in Europa Middeleeuwen
- Landbouw in de Middeleeuwen, in mei, juni, juli, augustus (voorstellingen afgeleid van oude prent)
- Monnik met kerkgebouw, men stichtte overal kerkjes, ook in de Peelomgeving…

X Terug naar "De onderrand"

⊲Vorige tafereel ⊳Volgende tafereel
acte  getekend    acte geborduurd

Paneel: Akte van Herelaef

- Op dit tableau staat de “Acte van Herelaef” van 721 (schenking), vandaar in 2021 de herdenking van 1300 jaar Deurne!
In de rand van dit belangrijk tableau:
- Op de hoeken afbeeldingen van schrijvende monniken, die werkten in het scriptorium (schrijfzaal) van de Abdij van Echternach
- Tussen de twee monniken de wapens van Deurne, Vlierden, Bakel en Diessen

X Terug naar "De onderrand"

⊲Vorige tafereel ⊳Volgende tafereel
eerste kerk  getekend    eerste kerk geborduurd

Paneel: De kerk

- De doop van een heiden, afbeelding van ca. 1160
- Regels uit de Pauselijke oorkonde van 1161
- Wat dikker afgebeeld zijn de namen ‘Dissina, Durna, Bacle’ (Diessen, Deurne, Bakel)
- Abt Humbert biedt keizer Hendrik lll het Perikopenboek aan in 1040 (Illustratie uit het Perikopenboek van Hendrik lll)

X Terug naar "De onderrand"

⊲Vorige tafereel ⊳Volgende tafereel
bouw toren  getekend    bouw toren geborduurd

Paneel: De toren

- St.-Willibrordusput of St.-Wilbersput (op de grens van Deurne en Meijel): een van de grenspunten van de “Heerlijkheid Deurne" - Metselen in de Middeleeuwen in de 14e eeuw Het afgebeelde metselverband is gebruikt bij de bouw van de Willibrorduskerk
- Klokkenluiders in de Middeleeuwen
- De twee eerste klokken van de Willibrorduskerk (anno 1474):
- Kleine klok met de tekst: ”Willibrordus-hiet-ic”
- Grote klok, tevens de ‘Tiendklok’ met de tekst: ”Maria-is-mynen-naem”

X Terug naar "De onderrand"

⊲Vorige tafereel ⊳Volgende tafereel
vreekwijk  getekend    vreekwijk geborduurd

Paneel: Vreekwijk

- Links in de rand: veeteelt in de 14e eeuw
- rechts in de rand: landbouw in de 14e eeuw
- in het midden van de rand: de grenzen van de ‘gemeente Deurne’ in 1325, én de grenzen van de gemeente Deurne van nu in 2021.
De grenzen zijn nagenoeg hetzelfde gebleven. Heel opmerkelijk!

X Terug naar "De onderrand"

⊲Vorige tafereel ⊳Volgende tafereel
aanbouw priesterkoor  getekend    aanbouw priesterkoor geborduurd

Paneel: Hoogkoor

- Plaggenhut in de Peel met kinderrijk gezin
- Prent van het dorp Deurne “van den molen af gezien”, getekend in 1839 door H.N. Ouwerling Te zien is de Willibrorduskerk met hoog priesterkoor, eind 15e eeuw
- Middeleeuws tafereel: “Hekserij en Duivelse zaken” Afgebeeld zijn een heks en een duivel

X Terug naar "De onderrand"

⊲Vorige tafereel ⊳Volgende tafereel
everardis van doerne  getekend     geborduurd

Paneel: Klein kasteel

- ‘Klein kasteel’ in Deurne…aanvankelijk werd alleen de toren gebouwd, start van de bouw: 1400. (afbeelding afgeleid van een prent uit 1738)
- ‘Groot kasteel, start bouw 1460, op de afbeelding is dus het kasteel te zien van vóór de restauratie van 1906
- Gedeelte van een kaart van de Peel rond 1600 met kerken van enkele Peeldorpen zoals Deurne, Bakel en Liessel…

X Terug naar "De onderrand"

⊲Vorige tafereel ⊳Volgende tafereel
gilden  getekend    gilden geborduurd

Paneel: De gilden

-In de rand staan de vignets/vaandels van dé vier Gilden van Deurne:
- Sint Joris Gilde Deurne, Sint Antonius Abt Gilde Deurne, Sint Hubertus Gilde, Liessel en het ST. Willibrordus Gilde Vlierden
- De Gilden zijn rond de 15e eeuw ontstaan

X Terug naar "De onderrand"

⊲Vorige tafereel ⊳Volgende tafereel
pastoor jacobs  getekend    pastoor jacobs geborduurd

Paneel: Protestanse tijd

- Prent van de schuilkerk aan de Grootenberg uit het boekje “De eenzame kerk in de Peel” van Jac. Heeren, afbeelding van Gerrit de Morée,1936
- Deel van een kaart waarop de plaats waar het kerkje over de grens Deurne-Venray gestaan moet hebben, met daarbij de tekst: “Capelle daer de brabanders dienst commen doen”
- de Jacobsladder (de ladder die reikte tot in de hemel) Afbeelding, die staat onder in de voet van de kelk (1657)
- grenspaal of grenssteen (ongeveer 1640) Dergelijke stenen grenspalen markeerden de grens tussen Brabant en Limburg

X Terug naar "De onderrand"

⊲Vorige tafereel ⊳Volgende tafereel
pelikaan  getekend    pelikaan geborduurd

Paneel: De Pelikaan

- Afbeelding van bierbrouwen in de Middeleeuwen door de monniken
- Afbeelding van bierbrouwerij ”De Zon” (Lage kerk, Deurne…”Swinkels”)
- Vignet van brouwerij De Pellikaan
- Afbeelding van de “Watermolen”, tegenover het Groot Kasteel, ca. 1690 gebouwd

X Terug naar "De onderrand"

⊲Vorige tafereel ⊳Volgende tafereel
groot kasteel  getekend    groot kasteel geborduurd

Paneel: Groot kasteel

- Huis (eind 17E eeuw) aan de markt waar J. F. Martinet geboren is
- Boek met daarin het portret van predikant – auteur J. F. Martinet (geb. 1729). Hij was de schrijver van “De Katechismus der Natuur”
- Het Dinghuis, ca.1635 gebouwd achter het Groot Kasteel. Een (ge)dinghuis was een gebouw, waar de rechtspraak plaatsvond. Ook in Deurne.

X Terug naar "De onderrand"

⊲Vorige tafereel ⊳Volgende tafereel
kerk met halle  getekend    kerk met halle geborduurd

Paneel: Halle

- Afbeelding van een schandpaal of Kaak. In Deurne op de markt bij de kerk stond ook een schandpaal (17e eeuw).
- Een plattegrond van het centrum van Deurne, getekend naar een kaart uit 1717
- Tekening van “de Crayenhut in de Peel, ca. 1726

X Terug naar "De onderrand"

⊲Vorige tafereel ⊳Volgende tafereel
landzicht  getekend    landzicht geborduurd

Paneel: Landzicht

- Een boerin op het erf
- Munten als betaalmiddel in de 18e eeuw
- Afbeelding van een reliëf van hardsteen met daarop een kelk en hostie (18e eeuw)
Dit reliëf is mogelijk afkomstig uit de voormalige schuurkerk gelegen aan de Lage kerk
- Boerderij in den Kouwenhoek, gebouwd ca. 1650, Kouwenhoekseweg nr.11

X Terug naar "De onderrand"

⊲Vorige tafereel ⊳Volgende tafereel
eerste raadhuis  getekend    eerste raadhuis geborduurd

Paneel: Het oude gemeentehuis

- Zicht op het marktplein, 1894, met huizen die later wegens de bouw van het nieuwe Raadhuis zijn afgebroken
- Afbeelding van het eerste wapen van Deurne, 1817 (wapen van Deurne-Liessel)
- De markt van Deurne in 1895, met zicht op de St. Willibrorduskerk met de twee zijtorens en het oude raadhuis

X Terug naar "De onderrand"

⊲Vorige tafereel ⊳Volgende tafereel
ned herv kerk  getekend    ned herv kerk geborduurd

Paneel: Hervormde kerk

- Zicht op de Dorpsstraat (later de Helmondseweg) met de Protestantse pastorie, het geboortehuis van Aaltje Noordewier-Reddingius (1873)
- Portret van Aaltje Noordewier-Reddingius, destijds een bekende zangeres in Nederland
- stukje orgelpartituur van Smits
- Het Smits orgel, in 1838 geplaatst achter in de St Willibrorduskerk

X Terug naar "De onderrand"

⊲Vorige tafereel ⊳Volgende tafereel
turfwinning   getekend    turfwinning  geborduurd

Paneel: Het bruine goud

- Turfsteker in de Peel. Met een oplegger werd de turf op een klotwagen (platte kruiwagen) gedeponeerd.
- Jan van de Griendt. Hij begon met zijn broer Nicolaas in 1853 met verveningen in de Peel van Deurne en stichtte Helenaveen.
Zijn zonen Jozef en Eduard begonnen verveningen o.a. in Horst en Sevenum, en stichtten in 1885 Griendtsveen waar grote turfstrooiselfabrieken langs de spoorlijn Eindhoven-Venlo werden gebouwd.
- Gereedschap voor het turfsteken. Van links naar rechts: kortijzer, stikker, oplegger en linie-ijzer.
- Wout Kortooms. Directeur van het turfstrooiselfabriek van de gemeente Deurne. Dit fabriek lag vlakbij Griendtsveen en ook langs de spoorlijn.
Momenteel ligt daar het Toon Kortoomspark. Wout Kortooms was de vader van de schrijver Toon Kortooms.
- Turfsteker met een klotwagen vol natte turf

X Terug naar "De onderrand"

⊲Vorige tafereel ⊳Volgende tafereel
zusters franciscanessen  getekend    zusters franciscanessen geborduurd

Paneel: De zusters

- Ingangspoort naar “Sancta Maria”, vanuit de Visser(straat) gezien
- Het Liefdesgesticht (klooster) “Sancta Maria”, waar in 1856 de “Zusters Franciscanessen van Veghel” gehuisvest werden.
Behalve het klooster was daar ook een klein gasthuis voor verpleging van zieken.
- Het grote Gasthuis van Deurne aan de Kruisstraat. In 1924 werd hiervoor de eerste steen gelegd. Pas in 1942 werd een operatiekamer ingericht. Na bouw van een nieuw ziekenhuis werd het Gasthuis het Bejaarden- en verpleeghuis Sint Joseph.
- Het nieuwe St Willibrordus ziekenhuis, gebouwd in 1969. Na een fusie met het Lambertus Ziekenhuis in Helmond werd de naam gewijzigd in Elkerliek Ziekenhuis. De locatie Deurne is nu vooral een centrum van poliklinieken geworden.

X Terug naar "De onderrand"

⊲Vorige tafereel ⊳Volgende tafereel
aansluiting op het spoor  getekend    aansluiting op het spoor geborduurd

Paneel: Het spoor

- Het oude station Deurne met watertoren op het einde van het perron
- Een oude Ford voor het station Deurne als taxi. Eén rit Griendtsveen – Deurne vv kostte 0,25 cent. Chauffeur was Piet Janssen.
- Pastoor Roesplein met Hotel Restaurant Goossens en een buste van pastoor Roes. Nu is de naam: Stationsplein
- Het nieuwe station Deurne

X Terug naar "De onderrand"

⊲Vorige tafereel ⊳Volgende tafereel
oprichting KHD  getekend    oprichting KHD geborduurd

Paneel: De harmonie

- Kiosk op de Markt Deurne in 1904. De Harmonie gaf daar concerten.
- Collage van muzikanten en instrumenten, geïnspireerd op KHD en Hosbengels
- Nieuwe kiosk in 1985

X Terug naar "De onderrand"

⊲Vorige tafereel ⊳Volgende tafereel
rijke roomse leven  getekend    rijke roomse leven geborduurd

Paneel: Het rijke Roomse leven

- Alle kerken van de gemeente Deurne, van links naar rechts:
Heilige Geestkerk, Gerardus Majellakerk , sint Willibrorduskerk Liessel, kapel Missiehuis , sint Jozefkerk, sint Willibrorduskerk Deurne, sint Willibrorduskerk Helenaveen, Hervormde kerk Deurne, sint Willibrorduskerk Zeilberg, sint Willibrorduskerk Neerkant, sint Willibrorduskerk Vlierden en Hervormde kerk Helenaveen

X Terug naar "De onderrand"

⊲Vorige tafereel ⊳Volgende tafereel
nieuwe gemeentehuis  getekend    nieuwe gemeentehuis geborduurd

Paneel: Het nieuwe gemeentehuis

- Schoolstraat (nu Martinetstraat), richting Markt met het nieuwe Raadhuis (na 1880)
- De veldwachter op de fiets door Deurne
- Markt, met de Spoorstraat(nu Stationsstraat) en de Dorpsstraat(nu Helmondseweg)
- Spoorstraat (Stationsstraat), richting Markt, met rechts landgoed “Petersburg”, rond 1900 bewoond door dokter Peters en later door de dames Peters. Dit landgoed is afgebroken in 1954 voor de bouw van een winkelgalerij met o.a. de groentewinkel Beijers.

X Terug naar "De onderrand"

⊲Vorige tafereel ⊳Volgende tafereel
holtens molen  getekend    holtens molen geborduurd

Paneel: Holten's molen

- Kerkstraat met links in de kerkmuur een urinoir (openbare waterplaats), die in de jaren 50 is verdwenen. De muur is dichtgemetseld. Op straat de kolenboer op zijn transportfiets met een paar zakken kolen.
- Molenstraat met in de verte de Kerkse molen, een windgraanmolen (van ca. 1850), waarnaar de straat genoemd is. Deze molen is in 1926 afgebroken.
- Molen Johanna Elisabeth in Vlierden, 1844
- Molen Maria-Antoinette in de Zeilberg, 1893
- Molen de Volksvriend in Liessel, 1903

X Terug naar "De onderrand"

⊲Vorige tafereel ⊳Volgende tafereel
hub van doorne  getekend    hub van doorne geborduurd

Paneel: Meneer Hub

- Met deze auto begon Sjefke van Goch in 1925 zijn autobedrijf, dat jaren daarna uitgroeide tot een touringcarbedrijf van 24 voertuigen.
- In 1920 vestigde Hub van Doorne in een fabrieksgebouw bij de Kerkse molen in de Molenstraat zijn eerste Rijwiel- en Motorreparatiebedrijf.
Vooraan op de motor Hub van Doorne en naast hem broer Wim. Dit was het begin van het bedrijf van de gebroeders van Doorne. Hier is de grote autofabriek DAF in Eindhoven uit voortgekomen.
- Hub van Doorne
- Circus ’t Hoefke, het enige amateur-circus in Nederland met de familie van Doorne als grote stimulator, o.a. met paardendressuur van Tiny en Anny van Doorne, gymnasten van gymnastiekvereniging KDO en muzikanten van Harmonie Deurne
- Het bekende personendafje met Variomatic aandrijving

X Terug naar "De onderrand"

⊲Vorige tafereel ⊳Volgende tafereel
de boerenbond  getekend    de boerenbond geborduurd

Paneel: De Boerenbond

- Villa Mariahof, gebouwd einde 19e eeuw in de Stationslaan. Eerste eigenaar was Jan Hermans, die in 1896 de Boerenbond in Deurne oprichtte. Hij was de eerste directeur.
- Rogge in schoven. De hooikar werd deskundig schoof voor schoof geladen.
- Omslag van het blad “Rust Roest”, ter gelegenheid van het gouden jubileum van de stichter en hoofdredacteur pastoor Hendrikus Roes, 1939
- Pastorie van de sint Willibrorduskerk en het patronaatsgebouw “Rust Roest”. Jaren later was daar jongerensociëteit “Den Deel” gevestigd.

X Terug naar "De onderrand"

⊲Vorige tafereel ⊳Volgende tafereel
weekblad voor Deurne  getekend    weekblad voor Deurne geborduurd

Paneel: Weekblad voor Deurne

- Brabantse poffer
- Hotel van Baars, op de hoek van de Stationsstraat en de Spoorlaan. Daar was ook handel in steenkolen en bouwmaterialen. Bij van Baars konden de boeren aan het begin van de 20e eeuw terecht voor het wegen en verhandelen van het vee.
- Het 3e gemeentewapen van Deurne (1928). Dit wapen stond vele jaren in de kop van het Weekblad voor Deurne, samen met de woorden van pastoor Roes: “Bidt, werk en houdt boek”.
- Drieluik: huize “De Romein” aan de Romeinstraat met twee bekende bewoners. Hendrik Ouwerling, onderwijzer en geschiedschrijver (links) en Antoon Coolen de schrijver (rechts).

X Terug naar "De onderrand"

⊲Vorige tafereel ⊳Volgende tafereel
stoomzuivelfabriek  getekend    stoomzuivelfabriek geborduurd

Paneel: De stoomzuivelfabriek

- Boer met kruiwagen met daarop een melkbus
- Stilleven met vier melkbussen
- Deel van stoomzuivelfabriek Sint Isidorus in de Molenstraat; Boeren leveren hun melk af
- Melkventer met hondenkar
- De bekende Peelbewoner Grad Sientje, met een van zijn honden

X Terug naar "De onderrand"

⊲Vorige tafereel ⊳Volgende tafereel
de wieger  getekend    de wieger geborduurd

Paneel: De Wieger

- Hendrik Wiegersma in zijn eerste auto voor zijn woning in de Stationsstraat
- Binnenplaats huize De Wieger, later Museum De Wieger
- schilderij Medicus-pictor (dokter-schilder), zelfportret van Hendrik Wiegersma, in doktersjas, 1957
- Logo van het huidige Museum De Wieger. Museum voor exposities en culturele podiumactiviteiten
- Herberg-Galerie De Roode Leeuw in de Molenstraat. Een culturele herberg met exposities en o.a. het Literair Café Deurne in de 80er jaren van de 20e eeuw.

X Terug naar "De onderrand"

⊲Vorige tafereel ⊳Volgende tafereel
de clarinet  getekend    de clarinet geborduurd

Paneel: De Clarinet

- Klooster van de Fraters van Tilburg in de Visser. De Fraters waren vanaf 1896 actief in het Deurnese onderwijs en later ook in het Jeugdwerk zoals de jeugddrumband ‘Wilberttamboers’ en jeugdsoos ‘Asteffekan’.
- Deurnese wielrenner. In de jaren 1910 tot 1914 was Driekske Althuizen de koning van de wielrenners uit de streek. De medailles op zijn borstkas duiden op de vele zeges.
- De Suisse. Jasper Berkers, werkzaam als beheerder van zwembad de Clarinet, was jarenlang de “Suisse” van de sint Willibrorduskerk. Tijdens hoogmissen zorgde hij op waardige wijze voor orde in de kerk.
- Voetbal vóór WO ll
- In begin 20e eeuw: speler Henk Althuizen van de vermoedelijk eerste Deurnese voetbalclub “Juliana”.
- Drie spelers van voetbalvereniging “Deurania” in 1920. In 1942 fuseren alle (5) Deurnese voetbalverenigingen in “Sportvereniging Deurne” (SV Deurne). Er werd gespeeld op het oude terrein van Deurania aan de Molenstraat, waar nu zwembad De Wiemel gelegen is.
- Zwembad De Wiemel in de Molenstraat

X Terug naar "De onderrand"

⊲Vorige tafereel ⊳Volgende tafereel
bevrijding  getekend    bevrijding geborduurd

Paneel: De bevrijding

- Kazemat langs het Kanaal van Deurne
- Helenaveen 1944: kerk en klooster verwoest. Het Mariabeeld op de muur (rechts boven), heeft de oorlogsverwoestingen op wonderbaarlijke wijze overleeft!
- Oprukkende Britse soldaten in de Schoolstraat (nu Martinetstraat), 24 sep. 1944
- een karakteristiek oorlog silhouet: molen en soldaat
- De kerktoren in Liessel beschoten

X Terug naar "De onderrand"

⊲Vorige tafereel ⊳Volgende tafereel
sport  getekend    sport geborduurd

Paneel: Frans Hoebenshal

- KDO, Gymnastiekvereniging “Kracht Door Oefening”: - links: acrogymnastiek, - rechts: gymnastiekles door Piet van Dijk in de jaren 50
- Logo voetbalvereniging SV Deurne; sinds 1942, voortgekomen uit de fusie van 5 Deurnese voetbalverenigingen
- Basketbal en Volleybal in de sporthal
- Paardensport in Deurne: Rijverenigingen en Hippisch Centrum Deurne
- Logo Tennisclub Deurne
- Wielrennen: Europees kampioen Veldrijden Yara Kastelijn uit Neerkant

X Terug naar "De onderrand"

⊲Vorige tafereel ⊳Volgende tafereel
koninginnedag 1986  getekend    koninginnedag 1986 geborduurd

Paneel: Koninginnedag 1986

- Bio Vink, theater en later bioscoop geleid door Peter Vink. Het gebouw ligt aan de Helmondseweg, vlakbij de markt.
- Ruïne van het Groot Kasteel. Het kasteel isgebombardeerd in WO II; in deze (verbouwde) ruïne is al vele jaren de jongeren sociëteit Walhalla gevestigd.
- Gemeenschapshuis De Vierspan, waarin ook de Koninklijke Harmonie Deurne en de Bibliotheek gehuisvest waren.
- Cultuurcentrum Deurne, met huidige Bibliotheek

X Terug naar "De onderrand"

⊲Vorige tafereel ⊳Volgende tafereel
deurne 2020  getekend    deurne 2020 geborduurd

Paneel: De markt

- Nacht van het Witte Doek, het jaarlijks filmfestival van Deurne
- Collage van de carnavalsverenigingen van Deurne
- De Avondvierdaagse (AVD) van Deurne. Dit wandelfestijn wordt jaarlijks gehouden. Het afsluitend defilé komt altijd op de markt, het levendige centrum van Deurne

X Terug naar "De onderrand"

⊲Vorige tafereel ⊳Volgende tafereel
ordening  getekend    ordening geborduurd

Paneel: De ordening

- Moderne appartementen aan de tramstraat in Deurne
- Onderwijs in Deurne (van links naar rechts):
Willibrord Gymnasium, Peelland college, Alfrink college, logo van IVO Deurne, Sprong college en Hub van Doorne college
- Online onderwijs in 2020
- Het kleine boerderijtje van vroeger is een moderne grote veehouderij geworden

X Terug naar "De onderrand"

⊲Vorige tafereel ⊳Volgende tafereel
peelbrand  getekend    peelbrand geborduurd

- Woonzorgcomplex “De Nieuwenhof” in de Visser. Verzorgingshuis voor ouderen.
- Hoogveenontwikkeling in de Peel. Na turfafgraving en ontginning in de vorige eeuwen wil men het hoogveen herstellen door het veenmos terug te laten keren. Dit gebeurt door het voedselarm regenwater in Mariapeel en Deurnese Peel op te vangen en het waterpeil stabiel te houden. Door deze “vernatting van de Peel” ontstaat nieuw veenmos en het begin van het herstel van het hoogveen. Ook de grote Peelbrand in 2020 zal dit proces niet tegenhouden.
- Het turfsteken van vroeger heeft plaatsgemaakt voor het Toerisme in de Peel: Logo’s van “Natuurpoort De Peel”, “Het Toon Kortooms Park”, “Herberg De Morgenstond” en “IJsboerderij Willem III”(vroeger Hoeve Willem III).
- Corona breekt uit in 2020. Winkels worden gesloten ter bestrijding van deze besmettelijke ziekte, zoals de winkels in de moderne winkelstraat “De Wever”. De straat is leeg en het is stil.
- In 2021 start de vaccinatie!

X Terug naar "De onderrand"

⊲Vorige tafereel ⊳Volgende tafereel
tuinpad  getekend    tuinpad geborduurd

Paneel: Het dorp

- Na lockdown, avondklok en vaccinatie keert in ons Deurne de gezelligheid op de terrassen van de markt weer terug… een dorpse sfeer die nooit voorbij zal gaan!
- De drie draden sluiten de voorstellingen van de rand en gaan verder… Ze hangen aan het tapijt… totdat iemand ze weer oppakt…

X Terug naar "De onderrand"

⊲Vorige tafereel ⊳Volgende tafereel